Herbestemming Paleis Soestijk

Minister Blok nodigt begin zomer 2015 ‘het volk’ uit mee te denken over een creatieve herbestemming van Paleis Soestdijk.

Het Powerpaleis als gedroomde locatie waar (jonge) mensen met een beperking tot bloei kunnen komen.

Dat wat je aandacht geeft, groeit. Hier werken hoofd, hart en handen samen. Beperkingen van (jonge) mensen kantelen naar kansen en mogelijkheden. Talenten worden herondekt, aangescherpt en ingezet. 

Van koninklijke macht naar individuele kracht: het Powerpaleis.